Skriva i scenerHur skriver man längre berättelser:

Tänk dig att din berättelse vore en film eller en teaterpjäs. Då skulle den vara indelad i olika scener. Den tekniken kan man även använda sig av när man skriver en längre text eller roman.
Varje scen är då en egen liten berättelse - vad som händer på en plats i ett obrutet sammanhang.

Att skriva sin berättelse i scener är som att skriva många små berättelser som tillsammans bildar en helhet. Mellan varje scen kan det vara hopp i tiden och till andra platser/miljöer. Läsaren fyller själv ut vad som händer där emellan.

Scenerna kan vara olika långa, ha olika stämning och tempo. Varva action med lugnare stycken.

Tänk på att följa upp det som händer i en scen i någon av de följande, och att kasta fram händelser i tiden för att hålla spänningen uppe. Hur ska det gå? Kommer karaktärerna att lyckas? Hinna i tid? Hitta det de söker osv.

Alla scener ska vara relevanta för berättelsen, hålla sig till ämnet och inte sticka iväg på sidospår som förvillar läsaren. Scenerna ska bilda en kedja där de länkar in i varandra.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar